Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Regulamin obiektu

  1. Pokój wynajmowany jest na doby.

  2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

  3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 8:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

  4. *** Pensjonat „Sosnowe Zacisze” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

  5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.

  6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 50% kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.

  7. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed planowanym przyjazdem.

  8. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

  9. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.

  10. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.

  11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.

  12. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

  13. Osoby nie zameldowane w „Sosnowym Zaciszu” mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 20.00.

  14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

  15. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

  16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 80 zł.

  17. W momencie przekazania przez Recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Sprzątanie pokoi odbywa się na życzenie Gościa. W tym celu należy to zgłosić w Recepcji.

  18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

  19. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

  20. Pensjonat „Sosnowe Zacisze” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.

  21. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
   • warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
   • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
   • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
   • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

  22. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
   • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
   • zamawianie przewodnika turystycznego,
   • przechowanie bagażu. Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
   • przechowanie sprzętu sportowego,
   • budzenie o wyznaczanej godzinie.

  23. Pokoje Pensjonatu wyposażone są w szklanki  a w kawiarni mogą Państwo „otrzymać” wrzątek.

  24. Pensjonat „Sosnowe Zacisze” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. Parking przy Hotelu jest monitorowany, niestrzeżony i wolny od opłat.
   Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa Hotelu.

  25. W obiekcie zabronione jest:
   • wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej,
   • zabieranie ręczników pokojowych, szlafroków oraz kocy poza teren Pensjonatu (możliwość wypożyczenia w Recepcji za dodatkową opłatą),
   • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa),
   • wprowadzanie zwierząt na teren obiektu*,
   • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

   * gość hotelowy może przyjechać ze zwierzęciem, po uprzednim uzgodnieniu tego z recepcjoniostą; usługa ta jest odpłatna.

  26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
  27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
MPR miejsce przyjazne rowerzystom 2
kdr karta duzej rodziny

turnusy rehabilitacyjne

roztocze wita