BUDOWA JASKINI SOLNEJ I SALI ZABAW

logotypy2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Operacja pn. Rozbudowa Obiektu Sosnowe Zacisze o infrastrukturę jaskinii solnej i sali zabaw mająca na celu rozwój firmy Agro-Bud współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa została zawarta 29 czerwca 2017 r.
MPR miejsce przyjazne rowerzystom 2
kdr karta duzej rodziny

turnusy rehabilitacyjne

roztocze wita